Train de trainer, start naseizoen 2023

Afgelopen zondag was er het jaarlijkse train de trainer. Iedere laatste zondag van de zomervakantie is gereserveerd voor een trainersdag, zo ook dit jaar. Na een bakkie koffie/thee met koek en het delen van de nodige vakantieverhalen was het tijd voor een inleidend mededelingenrondje van voorzitter Ferry waarna de start van de training.

CIOS studenten Ayana & Daniel hadden twee technieken uitgewerkt om deze onze trainers uit te leggen, input te geven hoe je hem zelf kunt uitvoeren en hoe ze deze technieken kunt uitleggen. Mooi om te zien dat hier goed geoefend werd.

Instructie aan de trainers en zelf ervaren!

Na de koffie break werd er nog wat technische zaken uitgevoerd en werden er praktijk voorbeelden besproken met de gehele groep. Hieruit kon je goed opmaken dat de train de trainer ontzettend waardevol is en je er altijd iets van opsteekt.

Leerzame gesprekken en discussies.

Als afronding hadden we nog een broodje en drankje met elkaar en hebben we onze stagiares Mike, Ayana & Daniel bedankt voor hun inzet de afgelopen periode.

Bedankje voor de stagaires.

De trainers hebben weer de nodige kennis opgedaan en zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Aanstaande woensdag starten de conditietrainingen, donderdag de volwassengroep en zaterdag de reguliere jeugd/volwassenen trainingen.

Iedereen heel veel suc6, maar bovenal veel plezier!

Groet MTB Twiske

Verslag Zomerstopevent “Rock the Hotdog”

Waar we vorige week nog met een aantal enthousiaste leden de boel van storm Poly aan het opruimen waren, hadden we vandaag een topdag op de Zanddijk.
Helaas voor een aantal leden verliep de dag anders dan gepland ivm de wegwerkzaamheden. Dat was flink balen.
Ondanks dat was de opkomst groot en hebben we een mooie Rock the Hotdog tour gereden. Afsluitend, uiteraard, een hotdog, drinken, stukje fruit en een ijsje.

Woensdag nog een laatste training voor de zomervakantie en daarna genieten van de vakantie.

Wij wensen jullie hele fijne vakantie. De trainingen starten 6 & 7 september. De eerste zaterdag training is 9 september.

Adios, Ciao, Tschüss, tot ziens…

(Hulp)trainers en bestuur MTB-Twiske

Verslag ALV 2023

Dinsdagavond 14 maart 20:00 uur, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van MTB-Twiske stond gepland in de agenda’s. Als bestuur de keuze gemaakt deze online te gaan houden zodat de leden thuis onder het genot van bakje koffie/thee of iets anders deze meeting bij konden wonen.

Het was fijn om te ervaren dat er vanuit alle lagen van de vereniging leden aanwezig waren, want er waren een paar belangrijke keuzes die gemaakt moesten worden. Bijna het gehele bestuur moest herkozen of gekozen worden. Onze voorzitter (Ferry Middelink) en de secretaris (Ramon Vroegop) hadden zich herkiesbaar gesteld, maar onze penningmeester (Arjen Smit) had aangegeven om het stokje over te dragen aan een nieuwe kandidaat. Deze nieuwe kandidaat (Bram van Iddekinge) had zich in de vooraankondiging van de ALV reeds aangemeld en aangegeven dat hij deze functie samen met zijn zoon (Pelle van Iddekinge) wilt gaan uitvoeren. Dit voorstel past precies in de visie van onze vereniging, help de jeugd zich te ontwikkelen voor de toekomst.

Even over achten nam de voorzitter het woord en werden de evenementen, ontwikkelingen, ideeën, jaarcijfers en begroting gepresenteerd aan onze leden. Onze huidige penningmeester heeft, samen met de kascommissie, veel werk verricht om de financiële zaken goed uit te werken en inzichtelijk te maken. De kascommissie gaf een positief advies aan de leden af, waarmee de zaken financieel afgerond waren.

Aan het eind van de ALV mocht er gestemd worden en werden onze voorzitter en secretaris unaniem herkozen voor een periode van 3 jaar. Onze nieuwe penningmeester(s) werden ook unaniem gekozen, waarna er nog gestemd moest worden over de financiën. De jaarcijfer van het afgelopen jaar zijn unaniem akkoord bevonden en op de begroting was er 1 stem tegen het voorstel, maar een meer dan ruim akkoord om onze ideeën, plannen, aanpak en visie voort te zetten.

Als bestuur danken wij de leden voor het vertrouwen dat zij ons gegeven hebben, wij ervaren het als een dikke duim en geeft ons veel energie om onze zaken en ideeën voort te zetten. Uiteraard staan wij altijd open voor nieuwe ideeën, die horen wij graag.

De volgende ALV staat gepland op 6 februari 2024. Wij gaan er alles aan doen deze op een leuke locatie te gaan houden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur MTB-Twiske