Algemene Leden Vergadering 2023

[Aangepast] Wegens onvoorziene omstandigheden zijn wij genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering ALV 2023 van dinsdag 21 februari te verplaatsen naar dinsdag 14 maart 2023 aanvang 20:00 uur. Alle leden hebben via een e-mailing en via de WhatsApp groepen geïnformeerd.

[Orgineel] Net als voorgaande jaren houden wij onze Algemene Leden Vergadering ook dit jaar weer online/digitaal. Deze vindt plaats op 21 februari 2023. Alle leden hebben via een e-mailing en via de WhatsApp groepen de uitnodiging ontvangen. Vandaag is de “reminder” uitgezonden aan alle leden met de Teams link.